Kövess minket
Facebook Logo
index background
logo

Safe & Fun Hungary Storno Biztosítás

Idén először már a storno biztosítást megtalálhatjátok a jegyáratokba beépítve! Azt, hogy miért is jó Nektek ez, arról a lentebb összefoglaltakban tájékozódhattok! 

A biztosítás arra az esetre nyújt védelmet, ha a Látogató a szerződésben meghatározott okok (pl. előzmények nélkül, váratlan bekövetkező betegség, baleset, stb) miatt egészben vagy részben nem tud részt venni az eseményen. A Biztosító lemondás esetén megtéríti a megvásárolt jegy árát, megszakítás esetén pedig az igénybe nem vett időszakra jutó időarányos díjat téríti meg.

Bővebb információkat ITT és  ITT találhattok a biztosítással kapcsolatosan!

Gyakori kérdések a Storno Biztosítással kapcsolatban

Mire terjed ki a biztosítás?

Szolgáltatás lemondása esetén a Biztosító a jegy árát téríti meg a Vevő részére. A biztosítás pl. a következő eseményekkel összefüggő utazásképtelenségre terjed ki:

 • sürgősségi orvosi ellátást igénylő, előzmények nélküli megbetegedés, baleset
 • elhalálozás
 • tűz, elemi kár, vagy bűncselekmény által vagyontárgyban okozott kár
 • személyi okmányok ellopása
 • munkaviszony megszűnése
 • házassági per (válás)
 • hatósági, bírósági idézés

Szolgáltatás megszakítása esetén a Biztosító megtéríti a Szolgáltatás kezdetét megelőzően kifizetett, igénybe nem vett szolgáltatások időarányos ellenértékét, ha a résztvevőnek a szerződésben felsorolt események valamelyike miatt legalább egy

Mire NEM terjed ki a biztosítás?

következő okok miatt történő lemondásra, útmegszakításra:

 • a szolgáltatás foglalásakor már meglévő betegségek
 • a foglalást megelőző egy évben már kezelt betegségek
 • korábbi maradandó egészségkárosodással összefüggő betegségek
 • pszichiátriai és pszichés megbetegedések

Milyen korlátozások vannak a biztosítási fedezetben?

A biztosítás nem terjed ki akármilyen okból történő lemondásra vagy útmegszakításra, mert vannak korlátozások pl. a következők szerint:

 • a csatlakoztatás napján kizárólag baleset miatt történt lemondásra terjed ki a fedezet
 • a terhesség ismertté válása miatt csak akkor szolgáltat a biztosító, ha az a foglalás időpontjában még nem volt ismert és a foglalás a 11. terhességi hetet megelőzően történt
 • ha a terhesség a foglaláskor már ismert volt vagy a foglalás a 10. terhességi hetet követően történt, akkor utazásképtelenséget okozó váratlan terhességi komplikációk esetén is csak akkor szolgáltat a biztosító, ha a rendezvény a 29. terhességi héten belül van. Ha a lefoglalt szolgáltatás igénybe vétele zavartalan terhesség mellett is orvosilag ellenjavalt lett volna (pl. a helyszín adottságai, vagy a program baleseti kockázatai miatt), akkor a biztosító kockázatviselése semmilyen terhességgel összefüggő eseményre nem terjed ki.

A szolgáltatás nem terjed ki:

 • szenvedélybetegséggel, továbbá gyógyszer-, alkohol-, drog túladagolással vagy elvonással összefüggő esetekre
 • következményi és nem vagyoni károkra.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat

 • a szerződés kezdetekor közlési illetve díjfizetési kötelezettség,
 • a szerződés tartama alatt kármegelőzési kötelezettség,
 • kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség terheli

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése legkorábban a biztosítási fedezet létrehozását és ezzel egyidejűleg a biztosítási díj megfizetését követően:

 • A Szolgáltatás lemondása vonatkozásában a Szolgáltatás foglalásának napján kezdődik meg. A biztosító kockázatviselése a Szolgáltatás kezdeti időpontjáig – óra, perc pontosságú meghatározás híján a Szolgáltatás megkezdésének napján 24:00 órájáig – de legfeljebb 365 napig tart.
 • A Szolgáltatás megszakítása vonatkozásában a Szolgáltatás megkezdésének napján kezdődik meg, és a Szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott befejeződésének napjáig tart.

A kárbejelentés folyamata

Kérjük, hogy az utazásképtelenség vagy útmegszakítási ok bekövetkezését követően haladéktalanul jelentsd be a szolgáltatási igényt az EUB-Assistance felé ( +36 1 465 36 66) az alábbi adatok megadásával:
• a lemondott szolgáltatás jellemzői: rendezvény neve és a jegy valamint a biztosítási voucher vonalkódjának betű- és számjegyei
• Vevő neve, és címe (telefon, e-mail, levelezési cím) • az utazásképtelenség oka vagy az útmegszakítás oka, pontosan meghatározva,
• ha az utazásképtelenség, vagy az útmegszakítás oka valamely személy betegsége vagy balesete, akkor a beteg vagy balesetet szenvedett személy neve, címe, telefonszáma – ahol a bejelentést követő 5 napon belül bármikor elérhető, valamint az egészségügyi ellátást végző szolgáltató (pl. orvos, kórház) neve és elérhetősége,
• biztosítási voucher, valamint a jegy- és a biztosítás díjára vonatkozó számla
• ha a bejelentő személy nem azonos a Vevővel: bejelentő neve, e-mail címe és telefonszáma


logo

15 éves

tapasztalat

250 000

elégedett ügyfél

Átfogó

partnerhálózat Európában

Flexibilis

fizetési kondíciók

Igényre

szabott utazások

FESTIVAL TRAVEL INTERNATIONAL KFT.

1095 Budapest, Soroksári út 48.

Nyitva: H-Cs 9:00-17:00 / MO-THUR 9:00-17:00

Telefon: +36 70 339 6339

E-mail: info@festivaltravel.hu

Engedélyszám: U-001407

A Festival Travel a Sziget Zrt. és a Meex Group része.

logo_col
logo_col
logo_col
logo_col
logo_col
logo_col
logo_col
logo_col
logo_col
logo_col
logo_col
Készítette az alphapro.hu