1916CE27-F55E-4A06-B0AB-36EF5A11D06F Created with sketchtool.

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

A Festival Travel International Kft (1095 Budapest, Soroksári út 48, cégjegyzékszám: 01 09 991628) mint adatkezelő, a jelen Összefoglaló adatvédelmi tájékoztatóban ad rövid tájékoztatást Ügyfelei személyes adatai kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogokról.
Bővebb tájékoztatást Részletes adatvédelmi tájékoztatónkban találsz.

 

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (2016/679/EU rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.

 

A Festival Travel International Kft. Ügyfelei személyes adatait abból a célból tárolja, hogy azok igényeit minél jobban megismerve a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja ajánlani és nyújtani, ideértve a profilalkotás révén történő személyre szabott csomagajánlatok készítését is. Az adatok kezelésének jogalapja a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez és/vagy adott rendezvényre értékesített belépő felhasználásához fűződő érdek vagy az abból fakadó egyéb jogos érdek érvényesítése.

 

Az utazási szerződés, illetve jegyértékesítés teljesítésében részt vevő szolgáltatók (szálloda, autóbusz társaság, biztosító, beléptető cég, stb.) számára a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek. Az Európai Unión kívülre történő adattovábbítás esetén fokozott figyelmet fordítunk adataid biztonságára és utazási szerződése megkötésekor és/vagy jegyvásárláskor tájékoztatunk az alkalmazott adatvédelmi garanciákról.

 

Ügyfeleink személyes adatait az adatkezelés jogalapjául szolgáló hozzájárulás visszavonásáig vagy lejártáig, a teljesítésétől számított öt éves általános igényérvényesítési határidő elteltéig, illetve a vonatkozó jogszabályok szerinti időpontig kezeljük.

 

Tájékoztatunk, hogy jogod van kérni az általunk kezelt személyes adatok ismertetését, átadását, helyesbítését, törlését, továbbítását más adatkezelőhöz.

 

Amennyiben személyre szóló tájékoztatást kívánsz kapni a hozzád kapcsolódóan, általunk kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolat felvételi pontokon teheted meg:
E-mail: info@festivaltravel.hu
Telefon: + 36 70 339 6339
Személyesen: 1095. Budapest Soroksári út 48 – Malomudvarban lévő irodánkban

 

Személyes adataid jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhatsz panasszal, a következő elérhetőségeken:
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 (1) 391-1400
Fax: 06 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu